Tiguan i Ri për Merakli

✓ Servisi i parë i veturës – FALAS

✓ Voucher për karburant ofruar nga Shell – vlera 50 Euro FALAS

✓ Pa kolateral shtesë

✓ Interes preferencial

✓ Sigurimi i veturës me prim preferencial ndërmjetesuar RIBK

Kohëzgjatje e kontrates së Raiffeisen Leasing Kosovë deri në 6 Vite