Compliance | Pajtueshmëri

Zyrtari lokal i Pajtueshmërisë
Emri: Erblina Shalesi
Telefon: +355 697025043
e-Mail: erblina.shalesi@porsche.al

Cfarë është pajtueshmëria?
Pajtueshmëria do të thotë të respektosh të gjitha ligjet, rregulloret dhe rregullat e brendshme. Pajtueshmëria përcakton kornizën ligjore dhe synon parandalimin e shkeljeve para se ato të ndodhin.

Cfarë është Integriteti?
Integriteti do të thotë të bësh gjënë e duhur në bazë të bindjes personale të një personi – të veprosh me përgjegjësi për kompaninë, partnerët e biznesit dhe si anëtar i shoqërisë sonë.

Kjo është arsyeja pse integriteti dhe sjellja në përputhje nuk janë vetëm veprime që kompania jonë dëshiron të bëjë – ne përkundrazi konsiderojmë se integriteti dhe pajtueshmëria janë përbërës thelbësorë të kulturës sonë tregtare

Integrity
Local Integrity Officer
Name: Jona Njocko
Tel. +355 (04) 240 74 30 (ext. 110)
Fax. +355 (04) 240 74 34
Mob. +355 (0) 69 77 22 665
E-mail. jona.njocko@porsche.al
Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

Zyrtar i Anti-Korrupsionit 

Nëse ka ndonjë dyshim ose pyetje në lidhje me korrupsionin, ju lutemi kontaktoni zyrtarin kundër korrupsionit:

Zyrtari Anti-Korrupsion i Porsche Holding Group

Antonio Tiro – Shefi i Auditimit të Brendshëm PHS
Telefon: +43 662 4681-2127
e-Mail: antonio.tiro@porsche.co.at

Zyra Qendrore e Hetimeve 

e-Mail: io@volkswagen.de, Tel .: +800 444 46300
Postadresa: Aufklärung-Office, Brieffach 1717, 38440 Wolfsburg (Innenstadt), Gjermani

Ombuds person 

Dr. Rainer Buchert (Jurist)
Telefoni: +49 6105 921355 ose +49 69 71033330
e-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Thomas Rohrbach (Jurist) Telefoni: +49 69 65300356
e-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Raportet online për ombuds personin 

Përveç metodave klasike të kontaktit, bilbil fryrës tani mund të përdorin edhe Sistemin e Monitorimit të Bartësit të Biznesit (BKMS) për raportet online. Duke përdorur sistemin e monitorimit të mbajtësit të biznesit, raportet mund t’i dorëzohen ombuds personit të Grupit Volkswagen nga kudo në botë, në çdo kohë dhe në një mjedis veçanërisht të sigurt.

Sistemi mund të arrihet në anglisht dhe gjermanisht nëpërmjet faqeve në vijim:
http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com