Privatësia dhe politika për përdorimin e të dhënave

Porsche Kosova ndriçon vëmendjen për mbrojtjen e të dhënave personale në të gjitha këto procese, plotësimin e tyre për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Kosovës dhe standardet që ekzistojnë në kuadër të Volkswagen Grupit.

Ju lutemi duhet të mendoni për të dhënat për rregulloret dhe mënyrat për mbrojtjen e privatësisë dhe personale (Politika për privatësi) që mblidhet nga vendi në Porshe Kosova.

Politika e privatësisë për të dhënat personale të faqes së internetit për të rregulluar llogarinë e cila do të jetë e përqendruar.

Pranimi i të dhënave personale në Politikat e Privatësisë jep kushtet e duhura për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale nga vendi i Kosovës, nën të dhënat e mëposhtme.

Kosova mund të azhurnojë Politikën e saj për privatësinë dhe mënyrën e përdorimit të cookies në çdo kohë për qëllime të rregullimit dhe ndryshimeve në ofertën prodhuese në Kosovë.

Sobimi dhe përpunimi i të dhënave personale

Kur ju, si vizitor, ju duhet të plotësoni formatin për t’u regjistruar në vend ose të komunikoni me arsyet tuaja dhe të miratoni të dhënat personale që përcillen, ne jemi të lidhur që do të mbroni dhe përdorni me dhemplerimin e standardeve të përcaktuara për mbrojtjen e personelit. në Republikën e Kosovës dhe standardet që ekzistojnë në kuadër të Komanionit.

Kjo Politikë e Privatësisë përcakton se ndodh me të dhënat personale që nuk mund t’i paraqisni ose të dhënat të cilat ne ju prezantojmë ndërkohë që ju përdorni ose përdorni shërbimin tonë.

Të dhënat personale të cilat i grumbulloni?

Duke përdorur dhe përdorur në faqen tonë të internetit, mund të regjistroheni dhe të përpunoni të dhëna të tjera:

– emri dhe premie, qyteti, kodi i fundit, adresa e banimit, adresa e emailit, marka e automjetit

– për të mirëvolna regjistrimin e vizitorit për vendndodhjen Porshe Kosova 

– të dhënat e mbledhjes përmes “cookies” – për më shumë detaje shikoni në seksionin për Cookies

– Informacion për përdorimin e faqes së internetit

Për të cilët gjatë?

Të dhënat personale ju përpunoni me qëllim që të mund të përdorni në internet duke përdorur shërbimet tona. Për më tepër, Вашите личниподатоци nuk do të përpunohen për një tjetër qëllim, përveç për qëllimin që do të mblidhet. Përgatitja e të dhënave tuaja personale për një tjetër qëllim, mund të jetë vetëm në bazë të bazës së Vashit në përputhje.

Rok për ruajtjen e të dhënave

Lidhjet e të dhënave do të mbahen në lidhje me objektin e të dhënave personale nuk do të ndahen në përputhje. Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë në çdo kohë, pa pagesë dhe me përdorimin e mjeteve për të hequr miratimin e dhënë.

Përpunimi i të dhënave personale

Përpunimi i të dhënave personale mund të kryhet:

– nëse më parë është marrë në përputhje me objektin e të dhënave personale;

Përgatitja e të dhënave personale për të gjithë të drejtën e marketingut është e lejuar vetëm nëse të dhënat personale janë të lidhura me të dhënat.

Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë në çdo kohë, falas dhe me përdorimin e pajisjeve për të tërhequr me zë për trajtimin e të dhënave personale për të gjithë të drejtën e marketingut.

Politika për Coolies – Cookies

“Cookies” janë skedarë tekstualë të cilët përdorin përdoruesit e kërkimit në kompjuterin tuaj dhe nuk ekzistojnë nga të dhënat teknike në lidhje me shoqërinë e klientit. Këto skedarë janë të vetëdijshëm për veten tuaj dhe nuk e dëmtojnë sistemin tuaj.

Kjo faqe në internet mund të përdorë cookies (cookies) dhe teknologjinë e përcjelljes në karakteristikat e formave të ndryshme. Cookies itehnologjia në ndjekjen e përdoruesve për pranimin e informacionit se çfarë lloji i sistemit të kërkimit dhe operativ, ndjekja e numrit të faqeve në faqen e internetit dhe përdorimi i faqes së internetit nga faqen e internetit. Cookies gjithashtu ndihmojnë për të përmirësuar në faqen e internetit dhe për të përshtatur nevojat e vendndodhjes. Lidhjet e të dhënave nuk mund të përdoren përmes Cookies.

Për më tepër, Kosova përdor “cookies” për mbledhjen e të dhënave të përgjithshme që do të përdoren për nevoja në shërbimin e internetit që planifikon dhe përmirëson shërbimin që ofron për Kosovën. Për më tepër, Kosova nuk mbledh dhe ruan të dhënat personale në “cookies” (nëse një kompjuter nga ata që përdorin) të cilët mund të përdoren për të përdorur privatësinë tuaj.

Nëse nuk mund të përdorni cookies, mund të përdorni përmes settingave në kërkimin tuaj.

GOOGLE Analitika

Strana e Google përdor Analitikën e Google për të ndihmuar në analizën e qasjes në përdorimin e Stratës nga Korsanët. Kjo përdorim përdoret për kollat. Gjeneruar informacione nga kollacat për përdorimin e Stratës (përfshirëse dhe adresën IP) nuk janë të disponueshme deri në