Porsche Kosova, është njëra prej kompanive të grupit të njohur botëror Porsche Holding nga Austria, njërës prej kompanive më të suksesshme në shitjen dhe servisimin e automjeteve, e pronësuar nga Volkswagen AG

Brendi nr.1, sinonim i traditës, ekskluzivitetit, inovacionit dhe kualitetit, aplikon poashtu standarde të larta botërore edhe në Kosovë, ndërsa personeli profesional është i gatshëm të përgjigjet në kërkesat e klientit.

Si anëtar i grupit, përveз porosive direkte të automjeteve nga prodhuesi, ne kemi qasje direkte në stokun e automjeteve të grupit tonë, që nënkupton dorëzim të shpejtë dhe ekzakt të automjeteve tek klientët tanë.

Porsche Prishtina është shitës i autorizuar për automjetet Volkswagen, Skoda, SEAT dhe Porsche; përveз kësaj ka ekipin profesional për servisim të automjeteve Volkswagen, Volkswagen automjete komerciale, Skoda, SEAT dhe Audi. Ne i furnizojmë klientët tanë me pjesë origjinale dhe pajisje shtesë (aksesorë) të brendeve përgjegjëse direkt nga prodhuesi.

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë dhe të besueshme për klientët tanë. Klientët tanë janë thelbi i suksesit tonë. Ne jemi krenar me punën që bëjmë.

Jeni të mirëseardhur të na vizitoni dhe të njoftoheni për së afërmi me shërbimet dhe ofertat aktuale që ne ofrojmë.

Qëllimi ynë i vetëm dhe kryesor është kënaqësia dhe besimi i klientëve, partnerëve dhe punonjësve tanë. Në një ambient shoqëror të rritjes së dinamikës dhe sfidave ditore, është vizioni i kompanisë tonë që vetëm klientët lojalë mund të garantojnë vitet e susksesit.

Ne dëshirojmë që veturat dhe shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Ne kemi themeluar raporte permanente dhe punë të drejtë me partnerët tanë të autorizuar për shitje dhe servisim. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Suksesi është parimi bazë dhe standard i veprimeve tona, të cilat ne, bashkë me punonjësit tanë jemi duke i zhvilluar. Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Çdo punonjës i kompanisë sonë, gjatë veprimit të tij, vepron në interesin më të mirë të klientëve tanë, shoqatave të qytetarëve, personave fizik dhe juridik, duke kontribuar kështu në suksesin e përgjithshëm të kompanisë.

Ne jemi një partner i besueshëm
Përkrahja e fuqishme nga kompania jonë qendrore Porsche Holding Austria, në lidhje me programet edukuese dhe trajnuese për punonjësit tanë dhe përkrahja për përmirësimin e kualitetit në punë, paraqet bazamentin për një partneritet afatgjatë me klientët tanë.

Inovativ dhe të gatshëm për ndryshime
Kompania jonë është e karakterizuar nga një nivel i lartë i përgjegjshmërisë së punonjësve tanë. Hierarkia e cekët është baza për një reagim të shpejtë për kërkesat brenda kompanisë, të cilat po ndryshojnë në mënyrë rapide prej ditës në ditë.
Me anë të risive dhe investimeve të vazhdueshme, poashtu edhe me teknologjinë komunikuese më bashkëkohore, ne dëshirojmë të arrijmë një avantazh konkurrues.

Kudo dhe në çdo kohë
Vetëm 20 vjet më parë, shpërndarja e pjesëve rezervë është bërë një herë në muaj. Vozitësit e padurueshëm vendosnin për pjesë joorigjinale, të montuara në servise të pa autorizuara.

Sot, vozitësit e shqetësuar të automjeteve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT dhe të automjeteve komerciale Volkswagen, mund të jenë pa brenga. Klientët tanë mund të marrin gjithзka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar. Garancioni 2 vjeзar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Me fjalë tjera, nëse shfaqet ndonjë problem gjatë vozitjes, Porsche Prishtina ju mbështet ju në eliminimin e problemit brenda kohës më të shkurtër të mundshme.

Të gjitha këto janë vetëm disa nga një grup i madh i avantazheve për klientët tanë. Megjithatë, është shumë me rëndësi për ne që kur ju të porosisni një veturë të brendeve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT apo Porsche, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për veturën tuaj; veturë e cila do të vozisë dhe do të vozisë dhe do të vozisë.

Kodi i sjelljes Porsche Holding – Download

Qëllimi ynë i vetëm dhe kryesor është kënaqësia dhe besimi i klientëve, partnerëve dhe punonjësve tanë. Në një ambient shoqëror të rritjes së dinamikës dhe sfidave ditore, është vizioni i kompanisë tonë që vetëm klientët lojalë mund të garantojnë vitet e susksesit.

Ne dëshirojmë që veturat dhe shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Ne kemi themeluar raporte permanente dhe punë të drejtë me partnerët tanë të autorizuar për shitje dhe servisim. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Suksesi është parimi bazë dhe standard i veprimeve tona, të cilat ne, bashkë me punonjësit tanë jemi duke i zhvilluar. Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Çdo punonjës i kompanisë sonë, gjatë veprimit të tij, vepron në interesin më të mirë të klientëve tanë, shoqatave të qytetarëve, personave fizik dhe juridik, duke kontribuar kështu në suksesin e përgjithshëm të kompanisë.

Ne jemi një partner i besueshëm
Përkrahja e fuqishme nga kompania jonë qendrore Porsche Holding Austria, në lidhje me programet edukuese dhe trajnuese për punonjësit tanë dhe përkrahja për përmirësimin e kualitetit në punë, paraqet bazamentin për një partneritet afatgjatë me klientët tanë.

Inovativ dhe të gatshëm për ndryshime
Kompania jonë është e karakterizuar nga një nivel i lartë i përgjegjshmërisë së punonjësve tanë. Hierarkia e cekët është baza për një reagim të shpejtë për kërkesat brenda kompanisë, të cilat po ndryshojnë në mënyrë rapide prej ditës në ditë.
Me anë të risive dhe investimeve të vazhdueshme, poashtu edhe me teknologjinë komunikuese më bashkëkohore, ne dëshirojmë të arrijmë një avantazh konkurrues.

Kudo dhe në çdo kohë
Vetëm 20 vjet më parë, shpërndarja e pjesëve rezervë është bërë një herë në muaj. Vozitësit e padurueshëm vendosnin për pjesë joorigjinale, të montuara në servise të pa autorizuara.

Sot, vozitësit e shqetësuar të automjeteve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT dhe të automjeteve komerciale Volkswagen, mund të jenë pa brenga. Klientët tanë mund të marrin gjithзka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar. Garancioni 2 vjeзar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Me fjalë tjera, nëse shfaqet ndonjë problem gjatë vozitjes, Porsche Prishtina ju mbështet ju në eliminimin e problemit brenda kohës më të shkurtër të mundshme.

Të gjitha këto janë vetëm disa nga një grup i madh i avantazheve për klientët tanë. Megjithatë, është shumë me rëndësi për ne që kur ju të porosisni një veturë të brendeve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT apo Porsche, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për veturën tuaj; veturë e cila do të vozisë dhe do të vozisë dhe do të vozisë…

Servisim profesional me pjesë dhe ngjyra origjinale.
për Volkswagen, Skoda, Audi, Seat dhe Volkswagen automjete komerciale

Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, të paisur me mjete speciale pune të teknologjisë së lartë, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Ne dëshirojmë që shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Klientët tanë mund të marrin gjithçka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar.

Garancioni 2 vjeçar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Tek ne, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për automjetin tuaj!

Rezervimi i terminit për servisim mund të bëhet edhe përmes Email-it !
info@porsche-kosova.com

Pajtueshmëri 

Zyrtari lokal i Pajtueshmërisë
Emri: Erblina Shalesi
Telefon: +355 697025043
e-Mail: erblina.shalesi@porsche.al

Cfarë është pajtueshmëria?
Pajtueshmëria do të thotë të respektosh të gjitha ligjet, rregulloret dhe rregullat e brendshme. Pajtueshmëria përcakton kornizën ligjore dhe synon parandalimin e shkeljeve para se ato të ndodhin.

Cfarë është Integriteti?
Integriteti do të thotë të bësh gjënë e duhur në bazë të bindjes personale të një personi – të veprosh me përgjegjësi për kompaninë, partnerët e biznesit dhe si anëtar i shoqërisë sonë.

Kjo është arsyeja pse integriteti dhe sjellja në përputhje nuk janë vetëm veprime që kompania jonë dëshiron të bëjë – ne përkundrazi konsiderojmë se integriteti dhe pajtueshmëria janë përbërës thelbësorë të kulturës sonë tregtare

Integrity
Local Integrity Officer
Name: Jona Njocko
Tel. +355 (04) 240 74 30 (ext. 110)
Fax. +355 (04) 240 74 34
Mob. +355 (0) 69 77 22 665
E-mail. jona.njocko@porsche.al
Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

Zyrtar i Anti-Korrupsionit 

Nëse ka ndonjë dyshim ose pyetje në lidhje me korrupsionin, ju lutemi kontaktoni zyrtarin kundër korrupsionit:

Zyrtari Anti-Korrupsion i Porsche Holding Group

Antonio Tiro – Shefi i Auditimit të Brendshëm PHS
Telefon: +43 662 4681-2127
e-Mail: antonio.tiro@porsche.co.at

Zyra Qendrore e Hetimeve 

e-Mail: io@volkswagen.de, Tel .: +800 444 46300
Postadresa: Aufklärung-Office, Brieffach 1717, 38440 Wolfsburg (Innenstadt), Gjermani

Ombuds person 

Dr. Rainer Buchert (Jurist)
Telefoni: +49 6105 921355 ose +49 69 71033330
e-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Thomas Rohrbach (Jurist) Telefoni: +49 69 65300356
e-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Raportet online për ombuds personin 

Përveç metodave klasike të kontaktit, bilbil fryrës tani mund të përdorin edhe Sistemin e Monitorimit të Bartësit të Biznesit (BKMS) për raportet online. Duke përdorur sistemin e monitorimit të mbajtësit të biznesit, raportet mund t’i dorëzohen ombuds personit të Grupit Volkswagen nga kudo në botë, në çdo kohë dhe në një mjedis veçanërisht të sigurt.

Sistemi mund të arrihet në anglisht dhe gjermanisht nëpërmjet faqeve në vijim:
http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

24/7 Hotline

You can make a report using the international toll-free number: +800 444 46300* **.

If your local telephone provider does not support the toll-free service, you can call the following chargeable number:
+49 5361 946300*.

* Please note that the + needs to be replaced by the international access code.

** If there occur technical problems with the availability of the hotline, please use the other listed reporting channels to report your concern to the Investigation Office.

24/7 Hotline

Ju mund te raportoni duke perdorur numrin nderkombetar pa pagese: +800 444 46300* **.

Nese operatori juaj local nuk suporton sherbimin pa pagese, ju mund te telefononi ne numrin me pagese si me poshte:
+49 5361 946300*.

* Ju lutem merrni ne konsiderate se + duhet te zevendesohen me prefiksin nderkombetar

** Nese per arsye teknike nuk mund te aksesohet ne hotline, ju lutem perdorni nje prej kanaleve te tjera per te paraqitur shqetesimin tuaj nepermjet raportimit ne Zyren e Investigimit.

Aktuale

Lajme

Porsche Kosova është sinonim i traditës, ekskluzivitetit dhe inovacionit duke aplikuar standardet më të larta botërore të automobilizmit edhe në Kosovë

Partnerët

Kontakt

Porsche Kosova – Importues gjeneral për Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT dhe Porsche
Porsche Prishtina – Shitja e automjeteve të markës Volkswagen, Skoda dhe Porsche
– Servis i autorizuar për Volkswagen, Skoda, SEAT dhe Audi

A COMPANY OF THE AUSTRIAN PORSCHE GROUP

Porsche Kosova

  • Llapnasellë p.n. 10000 Prishtinë, KOSOVË
  • +383 38 606 900
  • info@porsche-kosova.com

Orari i punës

  • Hënë - Premte: 08:00 - 17:00
  • Shtunë: 09:00 - 14:00

Garancion Mobiliteti

Në rast të një defekti, mund të aktivizoni Garancion Mobiliteti në numrat e mëposhtëm të telefonit.

Për telefonata nga Kosova (Gratis):

0800 11 222

Për telefonata nga vendet e huaja:

+383 (0)44 811 222
+383 (0)44 662 663
+383 (0)49 702 341

Dërgoni porosi

Keni pyetje per brendet tona, propozim per kompaninë tonë
Ndani mendimin tuaj me ne.