Porsche Kosova, është njëra prej kompanive të grupit të njohur botëror Porsche Holding nga Austria, njërës prej kompanive më të suksesshme në shitjen dhe servisimin e automjeteve, e pronësuar nga Volkswagen AG

Brendi nr.1, sinonim i traditës, ekskluzivitetit, inovacionit dhe kualitetit, aplikon poashtu standarde të larta botërore edhe në Kosovë, ndërsa personeli profesional është i gatshëm të përgjigjet në kërkesat e klientit.

Si anëtar i grupit, përveз porosive direkte të automjeteve nga prodhuesi, ne kemi qasje direkte në stokun e automjeteve të grupit tonë, që nënkupton dorëzim të shpejtë dhe ekzakt të automjeteve tek klientët tanë.

Porsche Prishtina është shitës i autorizuar për automjetet Volkswagen, Skoda dhe SEAT. Përvec kësaj ka ekipin profesional për servisim të automjeteve Volkswagen, Volkswagen automjete komerciale, Skoda, SEAT dhe Audi. Ne i furnizojmë klientët tanë me pjesë origjinale dhe pajisje shtesë (aksesorë) të brendeve përgjegjëse direkt nga prodhuesi.

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë dhe të besueshme për klientët tanë. Klientët tanë janë thelbi i suksesit tonë. Ne jemi krenar me punën që bëjmë.

Jeni të mirëseardhur të na vizitoni dhe të njoftoheni për së afërmi me shërbimet dhe ofertat aktuale që ne ofrojmë.

Qëllimi ynë i vetëm dhe kryesor është kënaqësia dhe besimi i klientëve, partnerëve dhe punonjësve tanë. Në një ambient shoqëror të rritjes së dinamikës dhe sfidave ditore, është vizioni i kompanisë tonë që vetëm klientët lojalë mund të garantojnë vitet e susksesit.

Ne dëshirojmë që veturat dhe shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Ne kemi themeluar raporte permanente dhe punë të drejtë me partnerët tanë të autorizuar për shitje dhe servisim. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Suksesi është parimi bazë dhe standard i veprimeve tona, të cilat ne, bashkë me punonjësit tanë jemi duke i zhvilluar. Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Çdo punonjës i kompanisë sonë, gjatë veprimit të tij, vepron në interesin më të mirë të klientëve tanë, shoqatave të qytetarëve, personave fizik dhe juridik, duke kontribuar kështu në suksesin e përgjithshëm të kompanisë.

Ne jemi një partner i besueshëm
Përkrahja e fuqishme nga kompania jonë qendrore Porsche Holding Austria, në lidhje me programet edukuese dhe trajnuese për punonjësit tanë dhe përkrahja për përmirësimin e kualitetit në punë, paraqet bazamentin për një partneritet afatgjatë me klientët tanë.

Inovativ dhe të gatshëm për ndryshime
Kompania jonë është e karakterizuar nga një nivel i lartë i përgjegjshmërisë së punonjësve tanë. Hierarkia e cekët është baza për një reagim të shpejtë për kërkesat brenda kompanisë, të cilat po ndryshojnë në mënyrë rapide prej ditës në ditë.
Me anë të risive dhe investimeve të vazhdueshme, poashtu edhe me teknologjinë komunikuese më bashkëkohore, ne dëshirojmë të arrijmë një avantazh konkurrues.

Kudo dhe në çdo kohë
Vetëm 20 vjet më parë, shpërndarja e pjesëve rezervë është bërë një herë në muaj. Vozitësit e padurueshëm vendosnin për pjesë joorigjinale, të montuara në servise të pa autorizuara.

Sot, vozitësit e shqetësuar të automjeteve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT dhe të automjeteve komerciale Volkswagen, mund të jenë pa brenga. Klientët tanë mund të marrin gjithзka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar. Garancioni 2 vjeзar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Me fjalë tjera, nëse shfaqet ndonjë problem gjatë vozitjes, Porsche Prishtina ju mbështet ju në eliminimin e problemit brenda kohës më të shkurtër të mundshme.

Të gjitha këto janë vetëm disa nga një grup i madh i avantazheve për klientët tanë. Megjithatë, është shumë me rëndësi për ne që kur ju të porosisni një veturë të brendeve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT apo Porsche, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për veturën tuaj; veturë e cila do të vozisë dhe do të vozisë dhe do të vozisë.

Kodi i sjelljes Porsche Holding – Download

Qëllimi ynë i vetëm dhe kryesor është kënaqësia dhe besimi i klientëve, partnerëve dhe punonjësve tanë. Në një ambient shoqëror të rritjes së dinamikës dhe sfidave ditore, është vizioni i kompanisë tonë që vetëm klientët lojalë mund të garantojnë vitet e susksesit.

Ne dëshirojmë që veturat dhe shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Ne kemi themeluar raporte permanente dhe punë të drejtë me partnerët tanë të autorizuar për shitje dhe servisim. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Suksesi është parimi bazë dhe standard i veprimeve tona, të cilat ne, bashkë me punonjësit tanë jemi duke i zhvilluar. Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Çdo punonjës i kompanisë sonë, gjatë veprimit të tij, vepron në interesin më të mirë të klientëve tanë, shoqatave të qytetarëve, personave fizik dhe juridik, duke kontribuar kështu në suksesin e përgjithshëm të kompanisë.

Ne jemi një partner i besueshëm
Përkrahja e fuqishme nga kompania jonë qendrore Porsche Holding Austria, në lidhje me programet edukuese dhe trajnuese për punonjësit tanë dhe përkrahja për përmirësimin e kualitetit në punë, paraqet bazamentin për një partneritet afatgjatë me klientët tanë.

Inovativ dhe të gatshëm për ndryshime
Kompania jonë është e karakterizuar nga një nivel i lartë i përgjegjshmërisë së punonjësve tanë. Hierarkia e cekët është baza për një reagim të shpejtë për kërkesat brenda kompanisë, të cilat po ndryshojnë në mënyrë rapide prej ditës në ditë.
Me anë të risive dhe investimeve të vazhdueshme, poashtu edhe me teknologjinë komunikuese më bashkëkohore, ne dëshirojmë të arrijmë një avantazh konkurrues.

Kudo dhe në çdo kohë
Vetëm 20 vjet më parë, shpërndarja e pjesëve rezervë është bërë një herë në muaj. Vozitësit e padurueshëm vendosnin për pjesë joorigjinale, të montuara në servise të pa autorizuara.

Sot, vozitësit e shqetësuar të automjeteve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT dhe të automjeteve komerciale Volkswagen, mund të jenë pa brenga. Klientët tanë mund të marrin gjithзka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar. Garancioni 2 vjeзar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Me fjalë tjera, nëse shfaqet ndonjë problem gjatë vozitjes, Porsche Prishtina ju mbështet ju në eliminimin e problemit brenda kohës më të shkurtër të mundshme.

Të gjitha këto janë vetëm disa nga një grup i madh i avantazheve për klientët tanë. Megjithatë, është shumë me rëndësi për ne që kur ju të porosisni një veturë të brendeve Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për veturën tuaj; veturë e cila do të vozisë dhe do të vozisë dhe do të vozisë…

Servisim profesional me pjesë dhe ngjyra origjinale.
për Volkswagen, Skoda, Audi, Seat dhe Volkswagen automjete komerciale

Mirë të edukuar, të zellshëm dhe të informuar, të paisur me mjete speciale pune të teknologjisë së lartë, punonjësit tanë janë bartësit e suksesit të kompanisë.

Ne dëshirojmë që shërbimet tona të jenë të njejta me pritjet e klientëve tanë. Shkëmbimi konstant i informatave, programet trajnuese dhe edukuese na mundësojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kualitetit tonë të punës.

Klientët tanë mund të marrin gjithçka që u nevojitet për automjetet e tyre në një vend; për më tepër, secila pjesë origjinale bartë një kualitet të garantuar.

Garancioni 2 vjeçar për pjesët origjinale të montuara, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij.

Tek ne, ju do të keni një siguri dhe një partner të besueshëm i cili kujdeset për automjetin tuaj!

Rezervimi i terminit për servisim mund të bëhet edhe përmes Email-it !
info@porsche-kosova.com

Pajtueshmëri 

Zyrtari lokal i Pajtueshmërisë
Emri: Erblina Shalesi
Telefon: +355 697025043
e-Mail: erblina.shalesi@porsche.al

Cfarë është pajtueshmëria?
Pajtueshmëria do të thotë të respektosh të gjitha ligjet, rregulloret dhe rregullat e brendshme. Pajtueshmëria përcakton kornizën ligjore dhe synon parandalimin e shkeljeve para se ato të ndodhin.

Cfarë është Integriteti?
Integriteti do të thotë të bësh gjënë e duhur në bazë të bindjes personale të një personi – të veprosh me përgjegjësi për kompaninë, partnerët e biznesit dhe si anëtar i shoqërisë sonë.

Kjo është arsyeja pse integriteti dhe sjellja në përputhje nuk janë vetëm veprime që kompania jonë dëshiron të bëjë – ne përkundrazi konsiderojmë se integriteti dhe pajtueshmëria janë përbërës thelbësorë të kulturës sonë tregtare

Integrity
Local Integrity Officer
Name: Jona Njocko
Tel. +355 (04) 240 74 30 (ext. 110)
Fax. +355 (04) 240 74 34
Mob. +355 (0) 69 77 22 665
E-mail. jona.njocko@porsche.al
Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

Zyrtar i Anti-Korrupsionit 

Nëse ka ndonjë dyshim ose pyetje në lidhje me korrupsionin, ju lutemi kontaktoni zyrtarin kundër korrupsionit:

Zyrtari Anti-Korrupsion i Porsche Holding Group

Antonio Tiro – Shefi i Auditimit të Brendshëm PHS
Telefon: +43 662 4681-2127
e-Mail: antonio.tiro@porsche.co.at

Zyra Qendrore e Hetimeve 

e-Mail: io@volkswagen.de, Tel .: +800 444 46300
Postadresa: Aufklärung-Office, Brieffach 1717, 38440 Wolfsburg (Innenstadt), Gjermani

Ombuds person 

Dr. Rainer Buchert (Jurist)
Telefoni: +49 6105 921355 ose +49 69 71033330
e-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Thomas Rohrbach (Jurist) Telefoni: +49 69 65300356
e-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Raportet online për ombuds personin 

Përveç metodave klasike të kontaktit, bilbil fryrës tani mund të përdorin edhe Sistemin e Monitorimit të Bartësit të Biznesit (BKMS) për raportet online. Duke përdorur sistemin e monitorimit të mbajtësit të biznesit, raportet mund t’i dorëzohen ombuds personit të Grupit Volkswagen nga kudo në botë, në çdo kohë dhe në një mjedis veçanërisht të sigurt.

Sistemi mund të arrihet në anglisht dhe gjermanisht nëpërmjet faqeve në vijim:
http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

24/7 Hotline

You can make a report using the international toll-free number: +800 444 46300* **.

If your local telephone provider does not support the toll-free service, you can call the following chargeable number:
+49 5361 946300*.

* Please note that the + needs to be replaced by the international access code.

** If there occur technical problems with the availability of the hotline, please use the other listed reporting channels to report your concern to the Investigation Office.

24/7 Hotline

Ju mund te raportoni duke perdorur numrin nderkombetar pa pagese: +800 444 46300* **.

Nese operatori juaj local nuk suporton sherbimin pa pagese, ju mund te telefononi ne numrin me pagese si me poshte:
+49 5361 946300*.

* Ju lutem merrni ne konsiderate se + duhet te zevendesohen me prefiksin nderkombetar

** Nese per arsye teknike nuk mund te aksesohet ne hotline, ju lutem perdorni nje prej kanaleve te tjera per te paraqitur shqetesimin tuaj nepermjet raportimit ne Zyren e Investigimit.

Sistemi i denoncimit – Whistleblower system

Sistemi i denoncimit është krijuar për të adresuar shkeljet e rënda të rregulloreve ose ligjeve. Ky është një element kyç i qeverisjes së mirë korporative. Në kontekstin e një procedure të drejtë dhe transparente, sistemi i denoncimit e mbron kompaninë, personat e implikuar dhe denoncuesin. Sistemi i ri bazohet në procese të standardizuara dhe më të shpejta për përpunimin konfidencial dhe profesional të raporteve nga ana e ekspertëve të brendshëm.

Pajtueshmëria me rregulloret ligjore dhe rregullat e brendshme është një prioritet kyç për Grupin Porsche.  Dëmet për kompaninë tonë, punonjësit dhe partnerët e biznesit mund të parandalohen vetëm në qoftë se respektohen rregullat dhe standardet. Prandaj, sjellja e papërshtatshme duhet të identifikohet dhe të përpunohet shpejt, me qëllim për të kryer menjëherë korrigjimet e nevojshme. Kjo kërkon vëmendje të madhe nga të gjithë individët, si edhe gatishmëri për të treguar shkeljet e rënda të mundshme të rregulloreve në bazë të provave konkrete. Ne vlerësojmë shumë informacionin e kësaj natyre nga partnerët e biznesit, klientët dhe palët e treta. Punonjësit e kompanisë orvaten për të krijuar një atmosferë, ku mund të diskutohet lidhur me sjelljen e papërshtatshme. Sistemi i rishikuar dhe i ristrukturuar i denoncimit është krijuar për të ndihmuar në situata kur çështje të tilla nuk mund të sqarohen brenda ekipit për shkak të rëndësisë së tyre ose të natyrës serioze të sjelljes së papërshtatshme.

Pse është e rëndësishme të denoncojmë shkeljet e rregulloreve?

Denoncimi i sjelljes së papërshtatshme mund të parandalojë dëmtime dhe probleme të tjera ligjore për kompaninë tonë dhe punonjësit tanë. Në rast të shkeljeve të rënda të rregullores, është shumë e rëndësishme që të identifikohen shpejt këto shkelje, duke ndërmarrë veprime të menjëhershme, për të korrigjuar shkeljet sa më shpejt. Për më tepër, kompania mund të mësojë nga shkeljet e vërejtura, duke përmirësuar dhe optimizuar më tej proceset dhe strukturat në kompaninë tonë.

Mbrojtja e plotë për denoncuesit dhe personat e implikuar

Sistemi i denoncimit garanton nivelin më të lartë të mbrojtjes për denoncuesit dhe personat e implikuar. Hetimi fillon vetëm pas një ekzaminimi të kujdesshëm të fakteve dhe provave konkrete lidhurme një shkelje të rregullores. Supozimi i pafajësisë vlen për të gjithë personat e implikuar, në qoftë se shkelja e rregullores nuk provohet. Personat e implikuar do të trajtohen në mënyrë të drejtë, do të dëgjohen në kohën e duhur dhe do të rehabilitohen në qoftë se akuzohen gabimisht. Konfidencialiteti dhe fshehtësia duhet të sigurohen gjatë gjithë procesit hetimor. Informacioni shqyrtohet në mënyrë të drejtë, të shpejtë dhe të ndjeshme.

Denoncuesit do të mbrohen. Informacioni që ata ofrojnë trajtohet si konfidencial. Diskriminimi kundër denoncuesve përfaqëson një shkelje të rëndë të rregullores dhe nuk do të tolerohet.

Roli i Zyrës Hetimore në sistemin e denoncimit

Zyra hetimore përbehet nga një ekip avokatësh i specializuar dhe me përvojë. Ky ekip merr raportet dhe verifikon informacionin, duke kërkuar prova konkrete të një shkelje të rëndë të rregullores. Ata fillojnë hetimin vetëm në qoftë se ekzistojnë prova konkrete lidhur me sjelljen e papërshtatshme.

Ku mund të bëj një raportim?

 

Një raport mund të dërgohet përmes ndonjë prej kanaleve të brendshme të mëposhtme:

Linja telefonike 24/7

Ju mund të bëni një raport duke përdorur numrin ndërkombëtar pa pagesë: +800 444 46300 *.

Nëse operatori telefonik lokal nuk e mbështet shërbimin pa pagesë, mund të telefononi në numrin e mëposhtëm me pagesë: +49 5361 946300.

Nëse ka ndonjë problem teknik me disponueshmërinë e linjës telefonike, ju lutemi përdorni kanalet e tjera të listuara të raportimit për të raportuar shqetësimin tuaj në Zyrën e Hetimit.

Në varësi të vendit nga i cili po telefononi është e mundur që linja telefonike ndërkombëtare pa pagesë nuk është e disponueshme pasi që disa ofrues të rrjetit telefonik nuk e mbështesin shërbimin. Nëse është kështu, ju lutemi përdorni numrin e ofruar të tarifueshëm ose numrin specifik të vendit tuaj.

Kanali raportues

Ju keni mundësinë e përdorimit të një platforme komunikimi të bazuar në internet për të kontaktuar Zyrën e Hetimit, për të shkëmbyer dokumente dhe për të zhvilluar një dialog me avokatët përmes një kutie postare të veçantë. Ky sistem është konfidencial dhe i mbrojtur. Sinjalizuesit mund të vendosin vetë nëse dëshirojnë të japin emrat e tyre. Nëse dëshironi t’u dërgoni një raport konfidencial avokatëve në Zyrën e Hetimit, mund të përdorni kanalin e sigurt të raportimit për të paraqitur një raport.

Posta elektronike

Ju mund të kontaktoni Zyrën e Hetimit të Grupit Volkswagen përmes postës elektronike:

io@volkswagen.de

Ju lutemi mbani në mend se nëse dërgoni një e-mail, ekziston mundësia që të dhënat personale dhe të gjurmueshme siç është adresa IP mund të transmetohen indirekt. Ky informacion potencialisht mund të japë të dhëna për identitetin tuaj. Kjo vlen edhe për llogaritë e postës elektronike të cilat janë krijuar posaçërisht për qëllime të bilbilit.

Adresa postare dhe personalisht

Adresa postale:

Zyra Qendrore e Hetimit

Kutia 1717

38436 Wolfsburg (në qendër të qytetit)

 

Personalisht:

Zyra Qendrore e Hetimit

Porschestraße 1

38440 Wolfsburg (në qendër të qytetit)

 

Ju lutemi caktoni një takim paraprakisht duke shkruar një E-Mail në io@volkswagen.de

 

Avokati i Popullit

Ombudsmanët e Grupit Volkswagen

“Ombudsman” është një term i marrë nga fjala suedeze për ndërmjetës ose përfaqësues ligjor. Dr. Rainer Buchert dhe Thomas Rohrbach, ombudspersonët e jashtëm të emëruar nga Grupi Volkswagen, veprojnë si këshilltar i posaçëm për të pranuar raporte të shkeljeve të mundshme statutore ose të brendshme të rregulloreve ose ndonjë lloj tjetër sjelljeje të dëmshme në Grup, dhe për t’i rishikuar ato në lidhje me besueshmëria dhe përmbajtshmëria. Ata këshillohen me sinjalizuesin nëse është e nevojshme dhe nëse dihet identiteti i sinjalizuesit. Më në fund, ata i përcjellin të gjitha informacionet që janë rënë dakord me sinjalizuesin në Zyrën e Hetimit për përpunim të mëtejshëm.

Të gjitha informacionet trajtohen si konfidenciale dhe është sinjalizuesi ai që vendos nëse ai ose ajo dëshiron të mbrojë identitetin e tij ose të saj përballë Grupit. Ombudspersonët e emëruar nga Grupi sigurojnë që raportet nga sinjalizuesit që nuk dëshirojnë të identifikohen nga Kompania të dërgohen në Zyrën e Hetimit në mënyrë anonime.

Nëse dëshironi të kontaktoni Ombudsmenët e Volkswagen, mund të gjeni pikën e kontaktit në faqen kryesore në vijim: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

 

Reporting system – whistleblowing system

The whistleblower system has been set up to deal with serious violations of regulations or laws. It is a key element of good corporate governance. In the context of a fair and transparent procedure, the whistleblower system protects the company, the persons implicated and the whistleblowers. The new system is founded on standardized and swifter processes along with the confidential and professional processing of reports by internal experts.

 

Complying with statutory regulations and internal rules has top priority at Volkswagen. We can only avoid damage to our company, our employees and business partners if rules and standards are respected. Consequently, misconduct must be recognized swiftly, processed and immediately remedied. That calls for vigilance on the part of everyone along with a willingness to draw attention to possible serious regulatory violations on the basis of concrete evidence. We also value information of this nature from business partners, customers and other third parties. We must all make every effort to create an atmosphere in our company where we feel comfortable talking about misconduct. In many cases that can take place in teams, with superiors or with colleagues. The revised and restructured whistleblower system is designed to help in situations where such issues cannot be clarified in the team due to their relevance or the seriousness of the misconduct.

 

Why is it important to report regulatory violations?

Reporting misconduct can avoid damages or other legal disadvantages for our company and for us as employees. In the event of serious regulatory violations, recognizing such violations swiftly, taking immediate action and remedying them promptly is crucial. In addition, we can learn from regulatory violations, and further improve and optimize the processes and structures in our company.

That calls for vigilance on the part of everyone along with a willingness to draw attention to possible Serious Regulatory Violations on the basis of Reasonable Suspicion. We also value information of this nature from business partners, customers and other third parties. Reports to the Investigation Office can be made at any time and in any language.

The Whistleblower System guarantees the greatest possible protection for whistleblowers and Persons Implicated. An investigation is only initiated after very careful examination of the facts and Reasonable Suspicion of a Regulatory Violation. There will be strict confidentiality and secrecy throughout the investigative process. Information will be reviewed fairly, promptly and in a sensitive manner.

Complete protection for whistleblowers and persons implicated

The whistleblower system guarantees the greatest possible protection for whistleblowers and persons implicated. An investigation is only initiated after very careful examination of the facts and concrete evidence of a regulatory violation. The presumption of innocence applies for persons implicated for as long as a regulatory violation is not proven. Persons implicated will be treated fairly, heard in a timely manner and rehabilitated insofar as they have been unjustly accused. There will be strict confidentiality and secrecy throughout the investigative process. Information will be reviewed fairly, promptly and in a sensitive manner.

Whistleblowers will be protected. The information they provide will be treated as confidential. If they so wish and insofar as permitted by law, their identity will not be disclosed. Discrimination against whistleblowers is a serious regulatory offence and will not be tolerated.

Role of the Investigation Office in the whistleblower system

A team of specialized, experienced lawyers work in the Investigation Office. These colleagues receive reports and check the information for concrete evidence of a serious regulatory violation. They only initiate an investigation is there is concrete evidence of serious misconduct. If that is the case, a department (Corporate Audit, Corporate Security, Corporate Legal) will be appointed to investigate. Once the investigation has been concluded the Investigation Office will ensure that appropriate measures are taken by the responsible bodies in the event of a serious regulatory violation.

 

Where can I make a report?

Click here for contact details and for further information on the whistleblower system.

 

 

Where do I send my report? 

A report can be sent via any of the following internal channels:

24/7 Hotline

You can make a report using the international toll-free number: +800 444 46300*.

If your local telephone provider does not support the toll-free service, you can call the following chargeable number: +49 5361 946300.

Should there occur any technical problems with the availability of the hotline, please use the other listed reporting channels to report your concern to the Investigation Office.

*Depending on the country you are calling from it is possible that the international toll-free hotline is not available since some telephone network providers do not support the service. If so, please use the offered chargeable number or your country specific number.

Reporting Channel

You have the option of using an internet-based communication platform to contact the Investigation Office, exchange documents and conduct a dialog with the lawyers via a separate mailbox. This system is confidential and protected. Whistleblowers can decide for themselves whether they wish to give their names. If you would like to send a confidential report to the lawyers in the Investigation Office, you can use the secure reporting channel to submit a report.

E-Mail

You can contact the Investigation Office of the Volkswagen Group via e-mail:

io@volkswagen.de

Please bear in mind that if you send an e-mail, there is a possibility that personal and traceable data such as the IP address may indirectly be transmitted. That information could potentially provide clues as to your identity. This also applies to e-mail accounts which have been set up specifically for whistle-blowing purposes.

Postal address and in Person

Postal address:

Central Investigation Office
Box 1717
38436 Wolfsburg (downtown)

 

In person:

Central Investigation Office
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (downtown)

Please make an appointment in advance writing an E-Mail to io@volkswagen.de

Ombudsmen

Ombudsmen of the Volkswagen Group

“Ombudsman” is a term taken from the Swedish word for mediator or legal representative. Dr. Rainer Buchert and Thomas Rohrbach, the external ombudspersons appointed by the Volkswagen Group, act as special counsel to accept reports of potential statutory or internal violation of regulations or any other kind of harmful conduct in the Group, and to review these with respect to plausibility and substantiability. They consult with the whistleblower if necessary and if the identity of the whistleblower is known. Finally, they forward all the information that has been agreed with the whistleblower to the Investigation Office for further processing.

All information is treated as confidential and it is the whistleblower who decides whether he or she wishes to protect his or her identity vis-à-vis the Group. The ombudspersons appointed by the Group ensure that reports from whistleblowers who do not wish to be identified by the Company are forwarded to the Investigation Office anonymously.

If you want to contact the Volkswagen Ombudsmen, you can find their contact point on the following homepage: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

 

 

 

 

 

 

 

Aktuale

Lajme

Porsche Kosova është sinonim i traditës, ekskluzivitetit dhe inovacionit duke aplikuar standardet më të larta botërore të automobilizmit edhe në Kosovë

Partnerët

Kontakt

Porsche Kosova – Importues gjeneral për Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT
Porsche Prishtina – Shitja e automjeteve të markës Volkswagen, Skoda
– Servis i autorizuar për Volkswagen, Skoda, SEAT dhe Audi

A COMPANY OF THE AUSTRIAN PORSCHE GROUP

Porsche Kosova

  • Llapnasellë p.n. 10000 Prishtinë, KOSOVË
  • +383 38 606 900
  • info@porsche-kosova.com

Orari i punës

  • Hënë - Premte: 08:00 - 17:00
  • Shtunë: 09:00 - 14:00

Garancion Mobiliteti

Në rast të një defekti, mund të aktivizoni Garancion Mobiliteti në numrat e mëposhtëm të telefonit.

Për telefonata nga Kosova (Gratis):

0800 11 222

Për telefonata nga vendet e huaja:

+383 (0)44 811 222
+383 (0)44 662 663
+383 (0)49 702 341

Dërgoni porosi

Keni pyetje per brendet tona, propozim per kompaninë tonë
Ndani mendimin tuaj me ne.